Det här är

Carde Städpartner

"Våra kunder får snabb och personlig service och vi tillgodoser alla former av behov inom vårt expertområde."

Carde Städpartner ingår i Cardenas Gruppen med verksamhet inom huvudsakligen lokalvård och barntillsyn. Vi har företagskunder inom såväl privat som offentlig sektor men bedriver även en omfattande verksamhet mot privathushållsmarknaden. Vi erbjuder våra tjänster i hela Stockholmsområdet.

 

Företagsgruppen drivs och marknadsförs under två företagsnamn Carde Städpartner AB och NannyCare AB. Vi fokuserar på våra kunders behov och lägger stor vikt vid trygg, säker och snabb leverans för maximal kundnytta och vår personal arbetar med såväl små som stora uppdrag.

 

Vår kompetenta personal är vår viktigaste tillgång och vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare är kvalificerade. Vi har därför en mycket noggrann rekryteringsprocess och investerar mycket i kompetensutveckling. Såväl intern som extern utbildning säkerställer en professionell leverans med hög kvalitet och säkerhetsnivå.

 

Helhetslösningar

Carde städpartner arbetar även med andra leverantörer och kan tillhandahålla effektiva helhetslösningar. Våra kunder kan därför få en komplett kontorslösning med reception, kaffemaskin, fruktkorg och lokalvård som tillhandahålls direkt av Carde Städpartner och slipper på så vis många olika kontaktpersoner liksom flera fakturor från olika leverantörer. 

 

Carde städpartner hjälper även varje vecka hundratals hushåll med hemstädning. Via
vårt systerföretag, NannyCare, erbjuder vi barnpassning med erfarna barnvakter.
Många privatkunder väljer att ha både hemstädning och barnpassning via oss och får
på så vis mycket förmånliga priser. Läs mer här.

 

Vårt mål är att bli våra kunders självklara val. Därför ser vi till att ha hög tillgänglighet, snabb service och attraktiva kunderbjudanden till ett bra pris och med hög kvalitet. Vi vill också vara ett miljövänligt alternativ och arbetar mot tydliga och ambitiösa miljömål. 

Utbildad personal

Carde Städpartner genomför löpande rekrytering. Vi har en noggrann rekryteringsprocess för att säkerställa en hög kompetens bland våra medarbetare.

Självklart görs även en bakgrundskontroll via polisens belastningsregister.

Läs mer här.

Kvalitetssäkring

Vårt förbättringsarbete pågår ständigt med fokus på kvalitet och säkerhet.
Arbetet med att säkerställa en hög kvalitets- och säkerhetsnivå fördelas över våra processer för rekrytering, utbildning och certifiering samt introduktion och verksamhetsuppföljning.

Läs mer här.

Miljöarbete

Miljöarbetet pågår ständigt och är en bärande del av vår leverans.

Miljöarbetet följs regelbundet upp och rapporteras årligen till företagets styrelse.

Carde Städpartners miljömål är indelade i kategorierna transport, energi, avfall och kemikalier.

Basen för företagets verksamhet är lagar, förordningar och regler som alla företag måste följa. Läs mer här.

Kvalitetsarbete

Vårt arbete med att säkerställa en hög kvalitets och säkerhetsnivå sker via processerna för Rekrytering, Certifiering, Introduktion och Verksamhetsuppföljning.

Rekrytering

Carde Städpartner tar löpande emot ansökningar från personer som är intresserade av att arbete med oss. Vi har en noggrann rekryteringsprocess för att säkerställa en hög kompetens bland våra medarbetare. Självklart görs även en bakgrundskontroll via polisens belastningsregister. Vi ser gärna att sökande har formell utbildning och relevant erfarenhet. Det är dock inget krav då vi även sätter stor vikt vid att sökande är serviceinriktade, punktliga och noggranna samt fungerar bra i team som goda lagspelare. Med dessa egenskaper finns alla förutsättningar för att bli en duktigt lokalvårdare via vårt certifieringsprogram. Om du är intresserad av att arbeta med oss hoppas vi på att få en ansökan från dig. Ansök genom att skicka ditt CV till info@cardestadpartner.se

 

Certifiering

Certifieringen sker i två steg. En handledare går igenom och säkerställer att medarbetaren förstår och fullt ut accepterar Carde Städpartners definierade värderingar, rutiner och policys. I steg två genomgår medarbetaren lokalvårdsutbildning via diplomerad handledare eller via Städakademin. Efter avslutat kurs med godkända resultat blir medarbetaren certifierad.

 

Introduktion

Inför ett uppdrag genomförs alltid en arbetsplatsintroduktion. Alla nya uppdrag utgår från att en arbetsledare gör ett platsbesök tillsammans med beställaren. Arbetsledaren säkerställer att det finns en tydligt dokumenterad städ och servicebeskrivning samt en kvalitetuppföljningsplan för det aktuella objektet. Arbetsledaren genomför därefter en introduktion med övrig personal som på olika sätt kommer arbeta med leveransen.

 

Verksamhetsuppföljning

Varje kund får en kontaktperson och kvalitetsansvarig hos Carde Städpartner.

Kontaktpersonen följer regelbundet upp leveransen under hela uppdragstiden. Uppföljningen ger svar på om alla parter upplever att uppdraget löper på ett tillfredställande sätt. I arbetet med kvalitetssäkring arbetar vi med noggrant framtagna checklistor som inte lämnar något åt slumpen. Avvikelser hanteras metodiskt för att hela tiden kunna garantera en hög kvalitet och att vi lever upp till vårt åtagande.

Miljöarbete

  • Transporter - Vi strävar mot att maximera andelen el och fossilfria drivmedel för företagets totala person­ och varutransporter.
  • Avfall - Vi arbetar ständigt för att minska mängden avfall och för att så mycket som möjligt av företagets avfall går till återanvändning eller material­återvinning.
  • Energi - Vi har ett stort fokus på att minimera företagets energianvändning. Utöver att våra egna rutiner för att minimera energianvändningen arbetar vi endast med leverantörer som erbjuder miljöcertifierade produkter.
  • Kemikalier - Vid inköp av it, elektronik, möbler, kontors­material får inte innehåller ämnen från EU:s kandidatlista och inte särskilt farliga ämnen. När det gäller särskilt farliga ämnen, används PRIO­databasen, Upphandlingsmyndighetens kemikaliekrav eller SIN­listan. Utfasningsämnen enligt PRIO väljs bort.

Var fjärde vecka

893 kr / månad

Exempelpris om du bor på 80-100 kvm.

Se ditt uppskattade totalpris / månad

Varannan vecka

1 680 kr / månad

Exempelpris om du bor på 80-100 kvm.

Se ditt uppskattade totalpris / månad

Varje vecka

3 150 kr / månad

Exempelpris om du bor på 80-100 kvm.

Se ditt uppskattade totalpris / månad