Företagstjänster

Offertförfrågan

En anpassad tjänst

Vi anpassar vår tjänst efter kundens specifika
behov och säkerställer hög kvalitet som stödjer kundens verksamhet.

En kostnadseffektiv tjänst

Genom att vi äger hela servicekedjan och främst arbetar med egen personal skapas
förutsättningar att uppnå effektivitetsvinster via synergier och noggrann planering.

Vårdar ert Varumärke

Vi värnar om våra kunders varumärken och arbetar därför med kvalitetssäkrade processer
och med ett tydligt fokus på en hög service och säkerhetsnivå.

Säker och miljöanpassad

Vi värnar om miljön och arbetar därför ständigt efter en tydlig miljöpolicy. Våra miljömål är intimt sammankopplade med företagets övergripande mål.

Miljöarbetet sker såväl internt som tillsammans med våra kunder.

Våra företagslösningar

Vårt mål är att säkerställa rena och fräscha lokaler för våra kunder och bidra till en hälsosam arbetsplats med hög trivsel bland dina medarbetare. Som din städpartner lär vi känna och anpassar oss efter din verksamhet och dina lokaler.

Vi kan på så vis integrera vården av dina lokaler utan att det stör kärnverksamheten.

Vi tror på en långsiktighet och blir gärna en partner som hjälper dig att nå era mål för Miljö, Säkerhet och Ekonomi.


Carde Städpartner kan även förse och serva arbetsplatsen med ett komplett företagspaket som kan anpassas efter efter företagets behov. I företagspaketet finns en rad tillvalstjänster och självklart går det bra att ta bort och lägga till tjänster efter behov.

Vi är lyhörda för dig och dina önskemål. Tillsammans tar vi fram en lösning som är optimal för dig och ditt företag.

Läs mer under Helhetslösningar.

Lokalvård

Låt oss ta hand om städningen av dina lokaler.

Vi ser över dina lokaler och din verksamhet.
Därefter görs en utvärdering av hur behovet av lokalvård ser ut och vi föreslår en verksamhetsanpassad lösning.

Storstädning

Vi rekommenderar att man då och då gör en storstädning av sina lokaler. Hur ofta beror helt på vilken verksamhet som lokalerna används för.

Behovet av storstädning uppstår också ofta i samband med flyttar, renoveringar eller ombyggnationer. Vi har kompetens att utföra storstädningar i alla typer av lokaler och kan ta fram en skräddarsydd lösning för just ert behov.

Fönsterputsning

Låt våra professionella fönsterputsare ta hand om dina fönster så de alltid hålls rena och
fräscha.

Vi har lång erfarenhet och kan garantera en komplett tjänst och ett skinande resultat.

Ett bra tillvägagångssätt för fönsterunderhåll är att teckna ett årsabonnemang för fönstervård där vi kommer och ombesörjer med fönsterputsningen exempelvis vid två eller tre tillfällen per år.

Ett ekonomiskt fördelaktigt val som också gör att du slipper tänka på att
hålla dina fönster rena.

Golvvård

Med väl underhållna golv förlängs deras livstid och kostnaden för reparationer och för att
lägga nya golv minskas avsevärt. Carde Städpartner kan se över dina golv och föreslå ett passande underhållsprogram för vård och löpande underhåll som garanterar hög golvkvalitet och långsiktig hållbarhet.

Mattservice

Rena och fina mattor i entréer och hallar gör att såväl anställda som kunder får ett trevligt välkomnande. Mattor skyddar också golv och ser till att smuts inte sprids runt i lokalerna.
Hur ofta en matta behöver bytas varierar från en till flera gånger i månaden beroendes på
årstid och hur många personer som vistas i dina lokaler.

Vi anpassar oss efter ditt behov och väljer de mattor och den bytesfrekvens som lämpar sig bäst för just dina lokaler.

Hygien

Undvik att behöva stå utan tvål, toalettpapper och andra hygienartiklar genom att låta
Carde Städpartner ombesörja med förrådsunderhållet.

Vi tar fram ett artikelregister över allt ert kontor behöver och fyller löpande på vid behov och i takt med att förbrukningsmaterialet används.

Helhetslösningar

Välj ett företagspaket med en komplett kontorslösning.

Välj att lägga till så många tjänster som ni vill och slipp allt krångel det innebär att ha många olika leverantörer och kontaktpersoner.

 

Genom att kombinera flera tjänster i ett paket får ni en kostnadseffektiv och skräddarsydd lösning helt anpassad efter era behov.

  • Lokalvård
  • Periodiskt underhåll (Storstädning, Golvvård, Fönsterputs, Mattservice)
  • Kaffemaskin med tillhörande service
  • Fruktkorg
  • Receptionisttjänst med den bemanning ni behöver
  • Personalvård. Teckna ett personalköpsavtal med oss och ge din personal möjlighet att få hemstädning eller barnpassning till mycket förmånliga priser.

Miljöarbete

Miljöarbetet pågår ständigt och är en bärande del av vår leverans.

Vi följer en ambitiös miljöplan för att uppnå våra miljömål som är indelade i kategorierna Transport, Energi, Avfall och Kemikalier.

Läs mer om vårt miljöarbete här.

Med Carde Städpartner som helhetsleverantör för era kontorstjänster kommer vi arbeta aktivt för att minska er verksamhets miljöpåverkan och för att ni ska nå era egna miljömål. Det sker genom att vi:

 

  • Använder miljömärkta produkter
  • Utför lokalvård med metoder som minimerar resursutnyttjandet av energi och städmaterial
  • Planerar förrådsunderhåll som minimerar antalet inköp och transporter
  • Återvinner så mycket som möjligt av ert avfall

Kompetens och kvalitet

Vår personals kompetens är intimt förknippad med kvaliteten på vår leverans. Carde Städpartner har en omsorgsfull process för såväl rekrytering som certifiering av våra medarbetare. Rekryteringen utgör en viktig del av vårt övergripande kvalitetsarbete och som företag investerar vi kontinuerlig i kompetensutveckling.

 

För att upprätthålla en hög kvalitets och säkerhetsnivå som håller samma nivå över tid arbetar Carde Städpartner löpande med kvalitetsavstämningar. För alla städobjekt skapas dokumenterade städplaner med mätbara mål som ligger till grund för återkommande verksamhetsuppföljningar.


Verksamhetsuppföljningen är ett viktigt verktyg för att kunna säkerställa att vår leverans uppfyller vårt åtagande och våra uppsatta mål. Läs mer om hur hela processen för vårt kvalitetsarbete ser ut här.

Kontakta oss

Våra kunder får snabb och personlig service och vi tillgodoser alla former av behov inom vårt expertområde.